Enkla Lösningar Kraftfullt Skydd

Icon1

Kompakt Konfiguration

I nödsituationer är det mest kritiska reaktionstiden. Våra masker är specialdesignade och paketerade för att kunna användas bekvämt, utan störningar i dagliga aktiviteter. Närsomhelst är Duram Mask av ytterst betydelse.