Ilan Nir

Position: VD

Ilan har en magisterexamen i Public Policy analysis från Hebrew University. Efter att han deltagit i två entreprenörsprojekt anslöt han sig till Duram Mask, först som inköpsansvarig och senare som medlem av affärsutvecklingsteamet. Ilan assisterar vid utveckling av projekt och ansvarar för leverantörsrelationer.

Benny Nur

Position: Tekniskledare

Benny är industriingenjör utbildad vid Technion – Israel Institute of Technology. Tidigare har han arbetat inom den israeliska flygindustrin för att senare ansluta sig till Duram Industries som fabriksingenjör. Benny har varit VD för Duram Mask alltsedan det blev dotterbolag till Duram Industries. Han fokuserar på teknik och utveckling av nya modeller samt förbättring av tillverkningsprocesser.

Leonid Tekhman

Position: Produktionsledare

Leonid är tillförordnad chef för den växande tillverkningsavdelningen. Han övervakar allt professionellt, tålmodigt och obevekligt. Leonid deltar i alla utvecklingsprojekt, där hans kompetens och erfarenhet är ovärderlig.

Hagar Dobzinsky

Position: Exportofficer

Hagar sköter alla sidor beträffande export och inhemska leveranser. Hon är kundansvarig vid logistikproblem. Som vår exportagent är Hagar utbildad inom handel och behandlar frågor beträffande handelsavtal och andra rättsliga aspekter av utrikeshandel.

Yael Dorham

Position: Affärsutveckling

Som vår marknadsföringschef, bygger och förvaltar Yael meningsfulla affärsrelationer med kunder och distributörer. Hon bidrar starkt med organisatorisk, kommunikativ och social kompetens, vilket
möjliggör både effektiva och trivsamma förhandlingar om handelsavtal. Yael är alltid beredd på utmaningar och älskar att hitta innovativa lösningar på problem.

Zofi Agassi

Position: Chefsoperatör

Som huvudansvarig för det operativa arbetet, har Zofi ansvar för alla sidor av den dagliga verksamheten, från tillverkning till frakthandlingar. Hans enastående minne och många års erfarenhet gör att han kan granska varje kontrakts viktiga faktorer. Zofi’s väl avvägda kompetens och engagemang gör honom till expert på att organisera mångfaldiga och mångskiftande projekt och resurser.