Zofi Agassi

Positie: Chief operating officer

Als toezichthouder op de lopende bedrijfsvoering binnen het bedrijf is Zofi verantwoordelijk voor alle aspecten van de dagelijkse werkzaamheden, van de productie tot de scheepvaartdocumenten. Zijn uitstekende geheugen en jarenlange ervaring stellen hem in staat contracten grondig te analyseren en zijn vaardigheden en toewijding maken hem een expert in het organiseren van een grote verscheidenheid aan projecten en de benodigde middelen.