Sasol

Sasol er et internasjonalt integrert energi- og kjemiselskap som utnytter talent og kompetanse hos mer enn 32 400 mennesker som jobber i 37 land.