Yara

Yaras kunnskap, produkter og løsninger vokser bønder og industrielle kunders virksomhet lønnsomt og miljømessig forsvarlig måte, mens pleie og beskytte jordens ressurser, mat og miljø...