Duram Mask er en ledende produsent av personlige fluktmasker av høy kvalitet. Vi har gitt innovative løsninger til kjemi-, olje-, forsvars og gruveindustrien siden 1989. Duram Mask setter en ny standard for personlig sikkerhet, spesielt laging av rømningsmasker som er kompakte i størrelse, lys og leverer rikelig åndedrettsvern i nødssituasjoner.

Hos Duram Mask ønsker vi å utvikle produkter som gir best mulig beskyttelse for å foreta en rask og sikker evakuering. Vi investerer tungt i forskning og utvikling for å imøtekomme et økende behov hos våre kunder, slik at maskene blir mindre i størrelse og enda mer effektive i beskyttelse. Vi er opptatt av å produsere enestående innovasjoner og globalt anerkjente patenter som oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder.


Vi er stolte av å være blant de ledende i verden på utvikling av åndedrettsvern for nødhjelp. Våre masker er skreddersydd i henhold til våre kunders behov, og leverer tilstrekkelige og egnede løsninger for å beskytte den viktigste delen av enhver institusjon eller firma - dets folk.

Duram Masker er for tiden markedsført og distribuert over hele verden, direkte eller gjennom vårt globale nettverk av høyt anerkjente distributører. Kontakt oss i dag