Intel har etablert en arv av innovasjon som fortsetter å utvide rekkevidden og løftet om databehandling samtidig som de fremmer måtene folk arbeider og boliger over hele verden. Intel er forpliktet til å ta vare på våre ansatte og planeten ved å integrere design for miljø og sikkerhetsprinsipper i alle aspekter av vår virksomhet; fra utvikling av våre produkter, til vår leverandørkjede og produksjon. Vi mener at ansvarlig miljøforvaltning er god butikk, og at vår teknologi kan spille en nøkkelrolle i å ta klodens bærekraftutfordringer.