Sasol er et internasjonalt integrert energi- og kjemiselskap som utnytter talent og kompetanse hos mer enn 32 400 mennesker som jobber i 37 land. Sasol utvikler og kommersialiserer teknologier, og bygger og driver verdensskalaanlegg for å produsere et spekter av høyverdige produktstrømmer, inkludert flytende drivstoff, kjemikalier og lav-karbonelektrisitet.

Shell er en global gruppe energi- og petrokjemiske selskaper. Målene for Shell-gruppen er å drive effektivt, ansvarlig og lønnsomt innen olje, oljeprodukter, gass, kjemikalier og andre utvalgte bedrifter for å delta i søket etter, og utvikling av andre energikilder for å møte nye kundebehov og verdens voksende etterspørsel etter energi.

Grunnlagt i 1960 og født globalt,  VIKING er et privateid markedsledende innen maritim og brannsikkerhet med hovedkontor i Danmark og 2 000 ansatte på verdensbasis. Viking gir viktig sikkerhets- og brannslokkingsutstyr til følgende segmenter: passasjerer, lasteskip, offshore, forsvar, fisking, seiling og brann.