Sasol

Sasol är ett internationellt integrerat energi- och kemikalieföretag som utnyttjar talang och kompetens hos mer än 32400 personer som arbetar i 37 olika länder.