Intel har grundat ett arv av innovationer som fortsätter att expandera i sin räckvidd och förhoppning om dataanvändning medan man utvecklar sättet hur människor arbetar och lever världen över. Intel har förpliktigat sig att vårda sig om människa och planet genom att förena design med miljö- och säkerhets principer ihop med alla aspekter av vår verksamhet, alltifrån utveckling av våra produkter och vidare genom vår leveranskedja och tillverkning. Vi tror att ansvarsfull miljöförvaltning är en bra angelägenhet och att vår teknik kan spela en nyckelroll i att ta itu med vår planets utmaningar inom hållbar utveckling.