Leonid Tekhman

Position: Produktionsledare

Leonid är tillförordnad chef för den växande tillverkningsavdelningen. Han övervakar allt professionellt, tålmodigt och obevekligt. Leonid deltar i alla utvecklingsprojekt, där hans kompetens och erfarenhet är ovärderlig.

Yael Dorham

Position: Affärsutveckling

Som vår marknadsföringschef, bygger och förvaltar Yael meningsfulla affärsrelationer med kunder och distributörer. Hon bidrar starkt med organisatorisk, kommunikativ och social kompetens, vilket
möjliggör både effektiva och trivsamma förhandlingar om handelsavtal. Yael är alltid beredd på utmaningar och älskar att hitta innovativa lösningar på problem.

Hagar Dobzinsky

Position: Exportofficer

Hagar sköter alla sidor beträffande export och inhemska leveranser. Hon är kundansvarig vid logistikproblem. Som vår exportagent är Hagar utbildad inom handel och behandlar frågor beträffande handelsavtal och andra rättsliga aspekter av utrikeshandel.

Maayan Brodsky

Position: Technical Writer and Marketing Associate

Maayan performs policy and best-practices research for our clients and distributors. His studies allow our clients to determine what are the optimal solutions we can offer them, taking into account government policies and industry practices. He also writes marketing and technical materials for the use of procurement officers and policy makers.

Benny Nur

Position: Tekniskledare

Benny är industriingenjör utbildad vid Technion – Israel Institute of Technology. Tidigare har han arbetat inom den israeliska flygindustrin för att senare ansluta sig till Duram Industries som fabriksingenjör. Benny har varit VD för Duram Mask alltsedan det blev dotterbolag till Duram Industries. Han fokuserar på teknik och utveckling av nya modeller samt förbättring av tillverkningsprocesser.

Dina Lichtman

Position: Marketing & Customer manager

Dina manages everyday contact with our current clients and international distributors as well as engagement with new clients and markets, including production of print and digital marketing material. She directs our sales activity and advises clients on technical aspects of our products. Dina also maintains our online presence and digital assets, including video productions, the company website, and our LinkedIn page.

Zofi Agassi

Position: Chefsoperatör

Som huvudansvarig för det operativa arbetet, har Zofi ansvar för alla sidor av den dagliga verksamheten, från tillverkning till frakthandlingar. Hans enastående minne och många års erfarenhet gör att han kan granska varje kontrakts viktiga faktorer. Zofi’s väl avvägda kompetens och engagemang gör honom till expert på att organisera mångfaldiga och mångskiftande projekt och resurser.