Zofi Agassi

Position: Chefsoperatör

Som huvudansvarig för det operativa arbetet, har Zofi ansvar för alla sidor av den dagliga verksamheten, från tillverkning till frakthandlingar. Hans enastående minne och många års erfarenhet gör att han kan granska varje kontrakts viktiga faktorer. Zofi’s väl avvägda kompetens och engagemang gör honom till expert på att organisera mångfaldiga och mångskiftande projekt och resurser.