Industri

Industrins behov varierar i alla avseenden utom en – behovet av högsta möjliga säkerhetsnivå. Det innefattar också en ergonomisk design som skapar balans och minskar känslan av instängdhet när man har en flyktmask på sig. Egenskaperna i komforten hos personlig skyddsutrustning kan vara avgörande faktorer för hur man reagerar i en nödsituation. Tung eller komplicerad utrustning kan vara ett hinder för snabb och effektiv användning eller bidra till att man inte har skyddsutrustningen nära till hands.


Duram-flyktmasker sprids på ett stort antal platser runt om i världen, allt ifrån anläggningar för off-shore borrning, raffinaderier, gruvor, kemiska och petrokemiska fabriker, livsmedels- och läkemedelsindustrier etc. När varje sekund räknas, se till att du har det bästa. Försäkra dig om att ha en Duram Mask.

Privat och Offentlig

Offentliga och privata institutioner möter varierande behov och utmaningar på olika områden, allt från höga byggnader till vårdhem och skolor, från sjukhus till gränskontroll. Dessa anläggningar möter flera scenarion i sin dagliga rutin. Säkerhetspersonal ansvarar för hälsa och säkerhet för hundratals och tusentals anställda och invånare.


Lösningar måste passa specifika behov hos varje anläggning och uppfylla krav som ställts. Duram-masker används av säkerhetspersonal på flera platser världen över, vilket bidrar till ett brett utbud av andningsskydd i kompakt utförande. Flytkhuvorna kan förvaras i skåp eller under skrivbord eller vara väggmonterad. När nödsituationer uppkommer måste du vara förberedd för att kunna agera rätt. När varje sekund räknas, se till att du har det bästa. Försäkra dig om att ha en Duram Mask.

 

Transport & Infrastruktur

Hos transportsektorn finns det risker och utmaningar för hälsa och säkerhet. Att frakta farligt material och gods kan innebära säkerhetsrisker. Inte bara anställda som är direkt involverade i transport och flytt av varor behöver skydd utan all personal som deltar i lastning och lossning av material måste ha lämpligt skydd. Säkerhet är en viktig fråga att beakta när material eller människor transporteras. Var säker på att du tillhandahåller lämpligt skydd till dem som behöver det.


Duram-flyktmasker betjänar bilförare, piloter och besättningar på alla möjliga platser. Handelsflottor och kryssningsfartyg, tåg och lastbilar; vi finns där faran finns. Lämna aldrig anställda och personal utan bevakning och utan skydd när det finns en ökande risk för fara. I en nödsituation, när varje sekund räknas, var säker på att du har det bästa. Försäkra dig om att ha en Duram Mask.

 

Försvar

Försvarssektorn har speciella krav när det gäller att hantera nödsituationer. Medan permanenta högnivå-andningsskyddtenderar att vara tunga och svåra att hantera, kan flyktmasker hjälpa Försvarssektorn har särskilda krav när det gäller hanteringen av nödsituationer. Medan varaktiga andningsskydd med hög nivå tenderar att vara tunga och svåra att hantera, kan flyktmasker hjälpa försvaret till en bra balans mellan nytta och skydd. Scenarion som möter trupper kan vara allt ifrån rök och eld, till giftiga ämnen och giftig atmosfär. Därmed måste passande skydd finnas till hands inom loppet av några sekunder. Det gör att trupper och soldater kan uppnå sina mål i tid, eller medvetet omgruppera.

Det är inte att undra på att några av världens mest upptagna militär har valt att använda vår skyddsutrustning. Duram-flyktmasker betjänar i det militära och bland specialenheter samt inom polisväsendet och räddningsteam. De bärs av vakter på känsliga platser i världen och ger skydd åt dem som ansvarar för vår säkerhet. När varje sekund räknas, se till att du har det bästa. Försäkra dig om att ha en Duram Mask.