1. Vad är flyktmasker?

Flyktmasker är andningsskydd för självräddning och ger skydd under kortare tid. Användaren kan genomföra en lugn och trygg evakuering under nödsituationer i giftig atmosfär.

2. Skiljer sig flyktmasker från vanliga gasmasker?

Ja, vanliga gasmasker, halv- eller helmasker, är avsedda för daglig användning. De är skrymmande och tunga och ger användaren längre skyddstid. Flyktmasker ger kortare skyddstid mot giftig atmosfär, är kompakta och väger lite. Detta gör det möjligt för användaren att bära dem med sig hela tiden. I nödfall ger denna kompakta konfiguration kortaste reaktionstiden, dvs. att få på sig andningsskyddet, och evakuera snabbt.

3. Kan jag använda en vanlig gasmask vid flykt?

I grund och botten ja. Men vanliga gasmasker är tunga och brukar inte bäras av användaren när det inte finns en faktisk och konkret fara för giftig atmosfär. Gasmasker kräver dessutom regelbundna och noggranna justeringar och lång påtagningstid. Vid ett nödfall är varje sekund betydelsefull och därför är minimal reaktionstid, när det gäller att ta på sig skyddet, avgörande för att rädda liv. Flyktmasker är speciellt utformade för att ge kortaste reaktionstiden, dvs. tiden att få på sig masken, samt underlätta och möjliggöra för användaren att själv evakuera under nödsituationer.

4. Är rök-flyktmasker erkända av politik- och regleringsorgan?

Ja. Rök-flyktmasker regleras av EU, USA, Ryssland och andra utvecklade länder och tillsynsorgan världen över. Hittills finns specifika standarder för rök-flyktmasker i EU (EN 403:2004), i USA (ASTM E2952-14), Ryssland (GOST R 12.4.294–2013), etc.

5. Vad om regulatoriskt godkännande av flyktmasker för kemiska incidenter?

Hittills finns det inga specifika standarder för flyktmasker för händelse av utsläpp av kemiska gaser, där brandrök och tillhörande giftiga ämnen inte nödvändigtvis förekommer. Men det finns generella regler och relevanta direktiv när det kommer till certifiering av denna utrustning.

6. Har Duram Mask erhållits någon certifiering?

Ja, vi har en EN 403:2004 certifierad brandrök-flyktmask. Dessutom har vi andra produkter, som uppfyller kraven i olika förordningar som reglerar detta område inom personlig skyddsutrustning (PPE).

7. Har Duram Mask testresultat från ackrediterade laboratorium?

Ja. Vi testar alltid våra masker under utvecklingsstadiet, för att se till att våra lösningar uppfyller den högst tillgängliga standard i enlighet med deras angivna prestanda. Vi använder oss strikt av ackrediterade laboratorier för att utföra de tester vi behöver.

8. Kan jag dessa certifieringar och / eller provresultat?

Ja, definitivt. Fråga efter dem.

9. Hur lång är våra maskers hållbarhetstid?

Våra flyktmaskers hållbarhetstid är fem år, när de förvaras under korrekta och lämpliga förhållanden: torr plats, skyddad från solljus, temperaturer från 15 till 40°C.

10. Vad händer när hållbarhetstiden har passerats?

Det leder till långsam försämring av prestanda och omedelbart upphörande av garantin. Vi rekommenderar starkt att Ni överväger förnyelse/service av er utrustning efter denna period.

11. Kan jag förlänga maskens hållbarhetstid?

Några av modellerna kan förnyas och hållbarhetstiden förlängas. Vänligen kontakta oss för mer information avseende specifika modeller och tillgängliga alternativ.

12. Erbjuder vi skräddarsydda lösningar?

Ja, vi är mer än villiga att uppfylla specifika krav med hänsyn till filter, tester, konfiguration, färger, etc. Som en medelstor tillverkare är vi tillräckligt flexibla att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra kunder, utan att förlora konkurrenskraft eller professionalism.

13. Vad om unik varumärkesbyggande?

Utmärkt, vi kan göra det också. Se ovan. Så länge säkerhetskraven följs är vi för samarbete.

14. Vad är er svars- och leveranstid?

Vi är snabbast på marknaden, med förbehåll för betalningsvillkor och detaljer naturligtvis.

15. Kan ni leverera till min adress?

Vi kan leverera varsomhelst och närsomhelst. Det är vårt åtagande.