4. Är rök-flyktmasker erkända av politik- och regleringsorgan?

Ja. Rök-flyktmasker regleras av EU, USA, Ryssland och andra utvecklade länder och tillsynsorgan världen över. Hittills finns specifika standarder för rök-flyktmasker i EU (EN 403:2004), i USA (ASTM E2952-14), Ryssland (GOST R 12.4.294–2013), etc.