Viking

Viking grundades 1960 och är globalt. Viking är privatägt och marknadsledande inom sjöfart och brandsäkerhet med huvudkontor i Danmark med 2000 anställda över hela världen. Viking förser med grundläggande säkerhets- och brandsläckningsutrustning till följande områden: passagerare, frakt, off-shore, försvar, fiske, segling och brand.